Dr. Evelin Hargitai

UX Researcher
Maxwhere Ltd.

Applied linguistics and academic research led her to UX. She not only searches for user behavior patterns and good UX solutions all the time but also challenges, which she solves with the persistence of a long-distance runner. Until another one comes.

Posts from this author

Categories list
8
min.
2022-12-06

SmartBoardok 3D környezetben a hatékony munkafolyamatokért

A digitális kor emberének radikálisan megváltozott az emlékezethez és az információ feldolgozásához való viszonya. Az információ árad ránk, miközben az emlékezetünk nagy részét kiszervezzük különféle digitális megoldásoknak: to do appoktól a felhőtárhelyekig. Azok az emberek, akik ennek ellenére nagy mennyiségű adat között képesek felfedezni a mintázatokat, kiszűrni a lényeget és adott esetben azt memorizálni is képesek, előnyben vannak. 

A MaxWhere egy olyan platform, amely az információ feldolgozását könnyíti meg. Különféle témájú 3D virtuális tereket jelenít meg VR-szemüveg vagy más eszköz megkövetelelése nélkül. A 3D terek használhatók munka céljára (pl. projektmenedzsment, adatvizualizáció, adminisztrációs vagy döntési flow végigvezetése), de oktatáshoz, események szervezésére, kiállítások és termékbemutatók tartására is. A 3D terek dizájnja és elrendezése segíti a felhasználót a tájékozódásban és az információ feldolgozásában, de van még egy dolog, ami az optimális kognitív terhelést támogatja. Ez pedig az, hogy a MaxWhere terei SmartBoardokat (okostáblákat) tartalmaznak, azaz a terekben sokféle 2D tartalom megjelenítésére szolgáló felület található. SmartBoardok segítségével lehet maximalizálni a MaxWhere 3D terei nyújtotta felhasználói élményt, és ezek segítségével válhat a hagyományos 2D szoftverekhez képest 30%-kal hatékonyabbá a munka vagy a kollaboráció, 50%-kal pedig a tanulás.

A SmartBoardokról bővebben

A MaxWhere-ben okostáblákon, SmartBoardokon helyezzük el digitális tartalmakat. Az okostáblák sokféle információ megjelenítésére alkalmas virtuális képernyők, amelyekre a felhasználó a számítógépén tárolt lokális tartalmakat tölthet fel. Lehetnek ezek képek, pdf-ek, prezentációk, médiafájlok. Mivel a SmartBoardok tulajdonképpen webböngészőként is szolgálnak, így bármely internetes tartalmat is meg lehet jeleníteni, például honlapokat, média- vagy közösségi szolgáltatásokat, webalkalmazásokat. És ez még nem minden. A SmartBoardok mennyiségét, elhelyezkedését, méretét és képarányát is testre lehet szabni annak érdekében, hogy a leglogikusabb információs flow-t érjük el. Nem beszélve a SmartBoardok csoportosíthatóságáról, amit MaxWhere nyelven projekteknek nevezünk. Sőt. Vannak speciális típusú SmartBoardok is, amelyek tovább segítik a munka, tanulás vagy szórakozás folyamatát az erőforrás-gazdálkodásra is ügyelve (azaz meggyorsítva az adott tér betöltését). A SmartBoard tehát a hatékonyság egyik fontos pillére a MaxWhere-ben. 

MaxWhere SmartBoard - a munka és a tanulás hatékonyságáért

Projektek – a SmartBoardok kognitív előnyei kimaxolva

A MaxWhere terei tehát lehetővé teszik, hogy a felhasználó minden olyan tartalmat egy felületen lásson, amelyek elérésére a megszokott munkafolyamatok során számtalan alkalmazást (ablakot) kellene megnyitnia a gépén. Míg egy szokványos irodai munka vagy a tanulás folyamán sok fájl és alkalmazás van nyitva a számítógépünkön, és ezek között váltunk, MaxWhere-ben mindezek egy térben egymás mellett sorakoznak. 

A MaxWhere nem kényszerít új szoftverek használatára a meglévők helyett, hanem a meglévő, rutinosan használt szoftverekhez kapcsolódó munkamenetet helyezi az agy számára komfortosabban feldolgozható térbeli elrendezésbe, és a tér vizuális megjelenésével is gyorsítja a mindennapi munkafeladatok átlátását és a megértését. Egy jól berendezett térben a SmartBoardok úgy követik egymást, ahogy azt a munka- vagy tanulási folyamat lépései megkívánják. A felhasználó a térben haladva sajátítja el az információkat, így a MaxWhere a természetes tanulási folyamatainkat képezi le és támogatja. Ráadásul az is megoldható, hogy mindenki a saját tanulási stílusának megfelelően rendezze be a teret.

A 3D terekben megjelenő 2D tartalmak projektekbe szervezhetőek. Egy projekt bármennyi okostáblát tartalmazhat, sőt (mint már említettük) a SmartBoardok pozíciója, orientációja és mérete is meghatározható. Így egy projekt tulajdonképpen 2D tartalmak sorozata a tartalmakhoz leginkább illeszkedő elrendezésben, 3D térbe szervezve. A projektek az ún. Project Exploreren keresztül, vagy akár egy vagy több Választópanelen keresztül betölthetőek, illetve bezárhatóak.

Selection Panel - SmartBoard csoportosítás projekt alapon

A SmartBoardok típusai

A SmartBoardok nem egyszerűen statikus képek vagy díszítőelemek a 3D terek falain, hanem interaktívan alakíthatóak, és a méretük, valamint a megjelenésük is módosítható. Meghatározott paraméterek szerint finomhangolhatjuk az okostáblák megjelenését és működését.

Amikor belépünk egy térbe, vagy létre akarunk hozni egy okostáblát, az alábbi altípusokkal találkozhatunk:

 • Okostábla: az alapértelmezett táblatípus, amelyen sokféle fájlformátumot meg lehet jeleníteni
 • Sleepy SmartBoard: erőforrás-optimalizálás érdekében az okostábla automatikusan lekapcsolódik, és helyette egy placeholderkép (borítókép) jelenik meg a SmartBoard legutolsó megjelenített állapotáról. Kattintással lehet felébreszteni. 
 • Image Frame: transzparens okostábla, amely általában a MaxWhere felhőbe feltöltött grafikai tartalmat (képet) jelenít meg, de akár webes tartalmat is megjeleníthet. Az Image Frame fő előnye, hogy elindulását követően szintén kikapcsolódik (ugyanúgy, mint a Sleepy SmartBoard), ellenben ezt követően már soha nem ébred fel. Így statikus képek megjelenítéséhez hasznos.
 • Billboard: fix webes tartalom bemutatására alkalmas okostábla.
 • Választópanel: olyan okostábla, amelyen a térben elérhető projektek között lehet választani.

A SmartBoardok változatosságának csak a fantázia szabhat határt. Léteznek olyan terek is, amelyekben egyedi fejlesztés eredményeként slideshow-k jelennek meg. Ez például akkor hasznos, ha egy (több) terméket akarunk bemutatni, netán virtuális galériát akarunk létrehozni. Vállalati vagy ipari felhasználás esetén is elképzelhető, hogy szükség van arra, hogy nagy számú képet vagy ábrát jelenítsünk meg anélkül, hogy a felhasználónak ezek között navigálnia kellene. 

Milyen fáljformátumokat kezelnek az okostáblák? 

A támogatott fájlformátumok az alábbiak:

 • Kép: png, jpg, gif, bmp, svg 
 • Hang: WebM, Ogg, MP4 H.264 (AAC or MP3), MP3, WAVE PCM 
 • Video: avi, mov, mp4, m4v, mkv, ogv 
 • Web: HTML, CSS
 • Dokumentumok: PDF

Emellett a SmartBoardok böngészőként is működnek, tehát különféle webes tartalmakat is képesek megjeleníteni.

Bármilyen URL vagy honlap megjeleníthető, akár live stream is

Milyen részei, funkciói vannak a SmartBoardnak? 

A SmartBoardok nem mindegyik funkciója látható minden esetben, mert a tér vagy a projekt szerkesztője beállíthatja, hogy a felhasználók mit lássanak alapértelmezetten, ha a térbe belépnek. Ez azért hasznos, mert így ki lehet küszöbölni minden szükségtelen információt. Ha például azt akarjuk, hogy a felhasználó egy bizonyos SmartBoardon statikus tartalmat lásson, akkor az Image frame vagy a Billboard lesz a megoldás. Ilyen lehet például, ha egy munkamenethez segítséget jelentő ábrát vagy egy képi illusztrációt akarunk kitenni a falra, vagy például annak a szervezetnek a logóját, amelyhez a tér kötődik.

Ha viszont a SmartBoard teljes funkcionalitását ki akarjuk használni, akkor az alábbi funkciókat használhatjuk:

Webview: a SmartBoard központi része, tulajdonképpen a képernyője, amely a megjelenített tartalmat mutatja. 

URL sáv, böngészősáv: az okostábla felső részén, amely mutatja az éppen betöltött weboldal vagy fájl elérési címét

Kék-piros kapszula: a kék gombbal a táblához lehet közelíteni és tőle távolodni, a piros gombbal pedig be lehet zárni a táblát, azaz ezzel újra a 3D térben tudunk navigálni. 

Navigációs gombok: mint egy hagyományos böngészőben. Információ, vissza, előre, frissítés, home, URL vágólapra másolása, lokális fájl megnyitása, tartalom törlése, beállítások és mentés gombokkal. 

Könnyebb eligazodás, hatékonyabb munka és tanulás

Hogyan segítik a munkát a SmartBoardok?

Ahogyan már említettük, a SmartBoardok megjelenésükkel és elrendezésükkel segítik a munkafolyamatokat. Ha megfelelő típust választunk, és megfelelő rendszerben helyezzük el őket a térben, akkor a felhasználónak csak az a dolga, hogy ezeken végigmenjen, és a munkafolyamatot végrehajtsa. 

A 3D terek és a SmartBoardok csökkentik a kontextusváltásból eredő fáradást és a hibalehetőségeket. Itt a felhasználó előtt van minden szükséges anyag. Például kitehetünk a térbe háttéranyagokat (leírásokat, ábrákat, táblázatokat, de akár tanuláshoz képleteket, szabályokat), és ezek után helyezhetjük el azokat a dokumentumokat, amelyekkel a felhasználónak valamit csinálnia kell. Sőt, a SmartBoard méretével is kommunikálhatjuk a felhasználóink számára, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé, vagy csak kiegészítő információnak szánjuk. Mivel nem kell ablakok között navigálni, a szükséges információ azonnal megtalálható. Mindez pedig megtakarított időben, sőt pénzben mérhető.

Categories list
10
min.
2022-12-05

Smartboards in a 3D environment for more efficient work processes

The relationship of people in the digital age to memory and information processing has changed radically. Information floods us, and we outsource most of our memory to various digital solutions: from to-do apps to cloud storage. People who can discover patterns among large amounts of data, filter out the essence and memorize it are at an advantage. 

MaxWhere is a platform that facilitates the processing of information. It displays 3D virtual spaces with various themes without requiring VR glasses or other devices. 3D spaces can be used for work purposes (e.g. project management, data visualization, administration or decision-making flow), education, event management, exhibitions and product presentations.

The design and layout of 3D spaces help the user navigate and process information, but one more thing supports the optimal cognitive load. And this is because MaxWhere's spaces include SmartBoards, i.e. the spaces have an interface for displaying various 2D content. Smartboards can maximize the user experience provided by MaxWhere's 3D spaces and make work or collaboration 30% more productive and learning 50% more efficient than traditional 2D software. 

SmartBoards in a 3D space - work more effectively

Customize SmartBoards 

In MaxWhere, we place digital content on SmartBoards. Smartboards are virtual screens capable of displaying various information, on which the user can upload local content stored on his computer. These can be images, pdfs, presentations, and media files. Since SmartBoards also serve as web browsers, they can display any internet content, for example, websites, media or social services, and web applications. Additionally, users can customize the number, location, size and aspect ratio of the SmartBoards to achieve the most logical information flow. Users can also create projects by grouping SmartBoards together. There are also different types of SmartBoards that further support the process of work, study or entertainment. The SmartBoard is, therefore, an important pillar of efficiency in MaxWhere.  

Projects - the cognitive benefits of SmartBoards maximized 

MaxWhere's spaces allow the user to see all content on one interface, which would require opening many applications (windows) on their computer during normal work processes. Just think about how many files and applications are open on our computer during regular office work or study and how often we have to switch tabs.

In MaxWhere, all of these are lined up next to each other in one space. 

MaxWhere does not force users to use new software instead of the existing ones, but integrates the workflow related to the existing, routinely used software in a spatial arrangement that is simply more comfortable for the brain to process. MaxWhere also speeds up the overview and understanding of everyday work tasks with the visual appearance of the space. In a well-furnished space, the SmartBoards follow each other as required by the steps of the work or learning process. The user learns information by moving in space, so MaxWhere maps and supports our natural learning processes. In addition, it is also possible for everyone to arrange the space according to their own learning style.

Selection Panel - choose and open a project in MaxWhere

2D contents appearing in 3D spaces can be organized into projects. A project can contain any number of SmartBoards, and users can also manually set (as already mentioned) the position, orientation and size of them. Thus, a project is a series of 2D contents in the arrangement that best matches the contents, organized in 3D space. The projects can be loaded or closed via Project Explorer or using one or more Selection Panels. 

Types of SmartBoards 

Smartboards are not simply static images or decorative elements on the walls of 3D spaces but can be shaped interactively, and their size and appearance can also be changed. We can fine-tune the appearance and operation of SmartBoards according to specific parameters. 

When we enter a space or want to create a SmartBoard, we can encounter the following subtypes: 

 • Smartboard: the default board type that can display a wide variety of file formats 
 • Sleepy SmartBoard: to optimize resources, the SmartBoard is automatically switched off, and a placeholder image (cover image) of the last displayed state of the smartboard is displayed instead. You can wake it up with a click. 
 • Image Frame: a transparent smartboard that usually displays graphic content (image) uploaded to the MaxWhere cloud but can also display web content. The main advantage of Image Frame is that it also turns off after starting (just like the Sleepy SmartBoard), but it never wakes up after that. Thus, it is helpful for displaying static images. 
 • Billboard: suitable for presenting fixed web content. 
 • Selection panel: a SmartBoard on which you can choose between the projects available in the space. 

The variety of SmartBoards is limited only to imagination. There are also spaces in which slideshows are displayed as a result of unique development. This is useful, for example, if you want to present one or more products or create a virtual gallery online. In the case of corporate or industrial use, it is possible to imagine the need to display a large number of images or figures without the user having to navigate between them. 

What file formats do SmartBoards handle?

Supported file formats are:  

 • Image: png, jpg, gif, bmp, svg 
 • Audio: WebM, Ogg, MP4 H.264 (AAC or MP3), MP3, WAVE PCM 
 • Video: avi, mov, mp4, m4v, mkv, ogv 
 • Web: HTML, CSS 
 • Documents: PDF 
 • In addition, smartboards also work as browsers, so they can also display various web content. 
Open any website or URL in a SmartBoard

What parts and functions does the SmartBoard have? 

Not all functions of SmartBoards are visible in all cases because the space or project editor can set what users see by default when they enter the space. This is useful because it eliminates all unnecessary information. If, for example, we want the user to see static content on a certain SmartBoard, then an Image frame or Billboard will be the solution. You can use this solution to display a diagram or a pictorial illustration on the wall to help with a session or, for example, the organization's logo to which the space is connected.

If, on the other hand, we want to use the full functionality of the SmartBoard, we can use the following functions: 

Webview: the central part of the SmartBoard, its screen shows the displayed content. 

URL bar, browser bar: in the upper part of the SmartBoard, which shows the address of the currently loaded web page or file 

Blue-red capsule: with the blue button, you can move closer to the board and away from it, and with the red button, you can close the board, i.e. with this, we can navigate in 3D space again. 

Navigation buttons: as in a traditional browser. Information, back, forward, update home, copy URL to the clipboard, open local file, delete content, settings and save buttons. 

Place as many SmartBoards as you like

How do SmartBoards help work productivity? 

As already mentioned, SmartBoards help workflows with their appearance and layout. If we choose the right type and place them in the right system in the space, then the user only must go through them and carry out the work process. 

3D spaces and SmartBoards reduce the fatigue resulting from context switching and the possibility of errors. Here, the user has all the necessary materials. For example, we can place background materials in the space (descriptions, figures, tables, and even formulas and rules for learning), and after that, we can place the documents with which the user has to do something. What's more, we can use the size of the SmartBoard to communicate information hierarchy, making more critical SmartBoards bigger. Since there is no need to navigate between windows, users can find the necessary information immediately. We can confidently say that SmartBoards help you work faster and more efficiently, saving organizations time and money.


Categories list
7
min.
2022-11-17

MaxWhere a digitális oktatás szolgálatában - és még tovább

A digitális vagy IKT-kompetenciák fejlesztése az Európai Unió kiemelt stratégiai célja, hiszen a korszerű eszközökhöz értő felnőttek könnyebben boldogulnak a munkaerőpiacon, ami hosszú távon a régiók fejlesztésével is szorosan összefügg. Számos nemzetközi projekt segíti a közoktatást a diákok alapszintű és szakmai digitális tudásának fejlesztésében. A közoktatási intézményekből ma már a legtöbb esetben nem hiányoznak a számítógépek, tabletek. Főként a pandémia óta még a hátrányos helyzetű térségekbe is eljutottak (még ha nem feltétlenül elegendő számban is) tabletek, okostelefonok, laptopok. Az ezeken megvalósítható élményszerű oktatás kulcsfontosságú eszköze a készségfejlesztésnek. A cselekvéses tanulás (learning by doing) elmélete szerint a diáknak a gyakorlatban kell megtapasztalnia egy adott tudáselem működését, hogy tartós ismeretbővülés és készségfejlődés következzen be. Ha azonban az adott dolog nem (vagy csak nehezen) elérhető, szimulációs megoldások állnak rendelkezésre. Ilyen szimulációt kínál a MaxWhere a 3D Printing Workshop terével, amely bárki számára hozzáférhető, ráadásul böngészőből is elérhető. 

A STEAM Upgrade projekt

A MaxWhere alapítói és fejlesztői között számos egyetemi oktatót, oktatástechnológiai szakembert találunk. Így egyértelmű, hogy a társadalmi felelősségvállalás részeként a MaxWhere csapata elkötelezett az oktatási alkalmazások fejlesztése mellett. Így csatlakoztunk a Tallinni Egyetem és a linzi Johannes Kepler Egyetem felkérésére az ún. STEAM Upgrade projekthez, amelynek egyik fókusza a 3D nyomtatás mint tartalom kidolgozása a STEAM (Science, Technology, Arts and Mathematics) képzésekben. A munkacsoport tagja még a Craftbot, közismert 3D nyomtatók gyártója is. 

A STEAM Upgrade projekt célja egy digitális kompetenciafejlesztési rendszer létrehozása a STEAM tantárgyak tanulásához az alap- és középfokú oktatás körében, amelynek része egy szabadon hozzáférhető tudásbázis és egy virtuális STEAM laboratórium is.

Ennek jegyében a linzi egyetem arra kérte fel a MaxWhere csapatát, hogy egy interaktív virtuális térben mutassuk be a 3D nyomtatás folyamatát, és szimuláljuk egy 3D nyomtató működését. A MaxWhere 3D Printing Workshop térben szimulált nyomtató egy Creality Ender 3, a világ egyik legjelentősebb 3D-nyomtatógyártója által fejlesztett berendezés üzemelését mintázza, de az azonos működési elv miatt az itt megszerzett tudás bármely más nyomtatónál is alkalmazható.

A 3D Printing Workshop tér működése 

Ez a MaxWhere-tér böngészőből elérhető, így a MaxWhere kliens telepítése sem szükséges hozzá. Felhasználói fiók sem szükséges, betöltés után egyből a térben találjuk magunkat. Ezt a teret bárki különösebb előképzettség nélkül megnyithatja, és csupán a MaxWhere használatának alapszintű ismerete (navigáció, smartboardok használata) szükséges hozzá.

A térbe belépve egyrészt smartboardokat látunk. Ezeken a 3D nyomtatás legfontosabb alapismereteit láthatjuk: a 3D nyomtatás történetétől a mai nyomtatók működési elveiig. A tér középpontjában pedig egy Creality Ender 3 nyomtató virtuális ikerpárja található egy egyszerű kezelőpanellel. Azért ezt a modellt választottuk, mert ez gyakori, népszerű és hozzáférhető, így aki a későbbiekben “tényleges” 3D nyomtatóval dolgozna, annak az eszköz már ismerős lesz.

A tér sikeres betöltése után a következő lépésekkel kezdhetjük meg a nyomtatást:

 • közelítsünk a nyomtató kijelzőjéhez, és válasszuk ki a Tallózás gombot
 • a fájlböngésző ablakban kiválaszthatjuk a nyomtatni kívánt gcode fájlt
 • blogcikkünk alján mi is ajánlunk két gcode fájlt, amellyel bárki kipróbálhatja a nyomtatószimulátort
 • kattintsunk a start gombra
 • a nyomtató elindítja a munkát

A tér teljes mértékben testre szabható. Egyrészt a szerkesztési jogosultsággal rendelkező felhasználók módosíthatják a smartboardok tartalmát, másrészt a 3D nyomtató működése is szemléltethető bármilyen gcode fájl importálásával, amely az Ender 3 nyomtatóhoz készült.

3D nyomtatás szimuláció MaxWhere-ben

A 3D szimulációs projekt nemzetközi hatása

A linzi Johannes Kepler Egyetem oktatásmódszertani doktori iskolájában évente százak tanulnak a világ minden tájáról. Ezen kívül számos workshopot, konferenciát rendeznek. Így a doktoranduszok széles körében válhat ismertté a MaxWhere részvételével zajló projekt, aminek közvetett hatása lehet még, hogy ösztönözheti számos más élményalapú tanulási, szimulációs projekt létrejöttét. Az oktatásban a virtualizációs megoldások szerepe egyébként egyre nő, így különösen fontos, hogy ezeket tudományos megalapozottsággal fejlesszék, majd szakértők validálják. 

A 3D nyomtatási szimulációs tér értéke az oktatásban

A tér egyszerre szolgál közoktatási és ismeretterjesztő célokat. Egy “igazi” 3D nyomtató üzemeltetése, karbantartása és esetleges javítása magas költséggel, sok idő ráfordításával járhat, és olyan ismeretanyag kell hozzá, amivel egy általános képzettségű tanító vagy tanár nem feltétlenül rendelkezik. Egy belépő szintű 3D nyomtató ára, valamint a működtetéshez szükséges anyagok költsége a legtöbb iskola számára túl magas lenne, amihez hozzáadódik, hogy a nyomtató üzemeltetéséhez szükséges szaktudás nem áll minden intézményben rendelkezésre.

A MaxWhere 3D Printing Workshop teret bárki megnyithatja, majd beviheti a tanórájára, és megismertetheti a diákokkal a 3D nyomtatás eljárását. A virtuálisan kinyomtatott tárgyaknak köszönhetően így a tanulás élményszerű és szórakoztató lesz. Az oktatótér a fejlesztés végeztével publikussá tehető, így bárki használhatja. 

A tanulás nem ér véget az objektum kinyomtatásánál: a diákok akár saját maguk is elkészíthetik a kinyomtatandó geometriát, így az egész folyamat az ő kezük alatt bontakozik ki. Érdekes és ingyenes szoftverekkel, mint a Tinkercad és a Kiri:Moto, rövid idő alatt elvégezhető feladat egy kézzel rajzolt 2D kontúr 3D testé alakítása, majd a slice-olás és a nyomtatás elindítása.

A tér értéke a professzionális (ipari, logisztikai) felhasználás számára

A 3D printing szimulációs tér létrehozása magával hozott olyan fejlesztéseket, amelyek a Maxwhere alapképességeit is tovább bővítették. A technológia szimulálása során felmerült kihívások így jóval szélesebb körű fejlődést jelentenek a MaxWhere számára. Lehetségessé vált “valós időben” megjeleníteni a nyomtatás során a filamentből kialakuló háromdimenziós tárgyakat. Ilyen megjelenítési képességre szükség van más additív technológiák vizualizációjában is, de az anyageltávolítás is hasonló módon modellezhető. 


Tutorial: https://docs.maxwhere.com/usersguide/index.html 

Gcode fájlok: 

https://mw-public-downloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/3D-printing-resources/mw-logo.gcode

https://mw-public-downloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/3D-printing-resources/steamupgrade-logo.gcode

Categories list
7
min.
2022-11-17

MaxWhere at the service of digital education - and more

The development of digital or ICT competencies is a critical strategic goal of the European Union since adults who know how to use modern tools can more easily succeed in the labour market, which is closely related to the region's long-term development. Several international projects help public education develop students' primary and professional digital skills. Nowadays, in most cases, public education institutions have computers and tablets. Especially since the pandemic, tablets, smartphones, and laptops have reached disadvantaged areas (even if not necessarily in sufficient numbers). The experiential education that can be implemented on these devices is a crucial tool for skill development. According to the theory of learning by doing, the student must experience a specific knowledge element in practice to achieve permanent knowledge expansion and skill development. However, if these tools are difficult to reach or implement in educational institutions, simulation solutions are available. MaxWhere offers a simulation with the space of a 3D Printing Workshop, making it accessible to anyone and can also be opened from a browser.

The STEAM Upgrade project

Among the founders and developers of MaxWhere are many university lecturers and educational technology specialists. Thus, as part of social responsibility, the MaxWhere team is committed to developing educational applications. In this spirit, we joined the so-called STEAM Upgrade project at the request of Tallinn University and the Johannes Kepler University of Linz. One of the focuses of STEAM Upgrade project is the development of 3D printing as content in STAM (Science, Technology, Arts and Mathematics) courses. Craftbot, a well-known manufacturer of 3D printers, is also a member of the working group. 

The STEAM Upgrade project aims to create a digital competence development system for learning STEAM subjects in primary and secondary education, including a freely accessible knowledge base and a virtual STEAM laboratory.

Thus, the University of Linz asked the MaxWhere team to present the 3D printing process in an interactive virtual space and simulate the operation of a 3D printer. The printer simulated in MaxWhere 3D Printing Workshop models the operation of a Creality Ender 3, a device developed by one of the world's most important 3D printer manufacturers. However, the knowledge gained here can also be applied to any other printer due to the same working principle.

How does the 3D Printing Workshop work? 

This MaxWhere space is available from the browser, so it is not necessary to install the MaxWhere client. A user account is not required either. After loading MaxWhere, we find ourselves in the space immediately. Anyone can open this space without special training. A basic user level of MaxWhere (navigation, use of smartboards) is required.

Entering the space, we see smartboards. On these, we can learn the basics of 3D printing: from the history of 3D printing to the operating principles of today's printers. In the center of the space is a virtual twin of a Creality Ender 3 printer with a simple control panel. We chose this model because it is common, popular and accessible, so anyone working with an actual 3D printer will already be familiar with the device.

After successfully loading the space, you can start printing by following these simple steps:

 • approach the printer display and select the Browse button
 • in the file browser window, you can select the gcode file you want to print
 • at the bottom of this article, we also recommend two gcode files with which anyone can try the printer simulator
 • click the start button
 • the printer starts the job

The space is fully customisable. On the one hand, users with Editor role can modify the content of the smartboards. On the other hand, the operation of the 3D printer can be illustrated by importing any gcode file that was created for the Ender 3 printer.

3D printing simulation in MaxWhere

The international impact of the 3D simulation project

Every year, hundreds of people from all over the world study at the doctoral school of educational methodology at Johannes Kepler University in Linz. In addition, many workshops and conferences are organised. In this way, the project, with the participation of MaxWhere, can become known to a wide range of doctoral students, which may also indirectly stimulate the creation of many other experience-based learning and simulation projects. The role of virtualisation solutions in education is growing, so it is essential that they are developed with a scientific basis and then validated by experts.

The importance of the 3D printing simulation space in education

The space serves both public education and science communication purposes. The operation, maintenance and eventual repair of a "real" 3D printer can be expensive, time-consuming, and require knowledge that a teacher with general training does not necessarily have. The price of an entry-level 3D printer and the cost of the materials needed to operate it would be too high for most schools. Furthermore, not all institutions have trained staff to handle an actual 3D printer.

Anyone can open the MaxWhere 3D Printing Workshop space, then bring it into their class and introduce students to the process of 3D printing. Thanks to the virtually printed objects, learning becomes experiential and fun. The space can be made public once the development is complete so anyone can use it. 

Learning does not end when the object is printed: students can even create the geometry to be printed, so the whole process unfolds under their hands. An easy and short task can be transforming a hand-drawn 2D contour into a 3D figure with interesting and free software like Tinkercad and Kiri:Moto, then start slicing and printing. 

The value of the space for professional use: industry, logistics

The creation of the 3D printing simulation space led to developments that further expanded the basic capabilities of Maxwhere. The challenges encountered during the simulation of the technology thus represent a much broader development for MaxWhere. It became possible to display the three-dimensional objects formed from the filament during printing in "real-time". Such display capability is also needed to visualise other additive technologies, but material removal can also be modelled similarly.

Tutorial: https://docs.maxwhere.com/usersguide/index.html 

Gcode files: https://mw-public-downloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/3D-printing-resources/mw-logo.gcode
https://mw-public-downloads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/3D-printing-resources/steamupgrade-logo.gcode

Categories list
12
min.
2021-09-21
Digital Twin

East West Gate Terminal: a huge intermodal hubwhose digital twin runs in MaxWhere

Europe's largest intermodal logistic investment, gateway of the New Silk Road being built between Europe and China, is visualized and made remotely controllable by MaxWhere. The visualization on the MaxWhere platform enables the safe and efficient operation of the logistics terminal, the training of employees, troubleshooting and many other operations. The application of the digital twin serves cost-effectiveness and enables quick intervention and continuous data analysis.

EWG: intermodal logistic hub in Fényeslitke,Hungary

East-West Gate (EWG) is an intermodal (i.e. combining rail and road modes of transport and ensuring the connection between them) terminal in Fényeslitke (Hungary). The purpose of the investment is to relieve the burden on the logistics hubs of the Belarusian-Polish border by connecting east and west, speed up the east-west freight transport, and not least to put Hungary back on the world map of logistics. The terminal will carry out the transshipment required due to the change of railway gauge using the latest technology and will handle up to 1 million 20-foot containers (TEU) per year. This means that the EWG Terminal will be the largest such facility in Europe in terms of its theoretical capacity and area.

This 85-hectare site has been fitted with IoT (Internet of Things) sensors at all necessary points, which send data in real time to MaxWhere's information system. These sensores, as well as the means of transport (freight trains, trucks, cranes, etc.), the transshipment and security equipment, the cameras, and even the movement and status of the employees are visualized and analysed by MaxWhere.

Technology: the history of MaxWhere development

How did MaxWhere become capable of tracking 1,500+ containers, 50+ people, 850 m long railway crane tracks, lots of trucks and semi-trailers, as well as real-time imaging and remote control of an 85ha area?

Most people know MaxWhere from the impressive 3D spaces and smartboards. However, its story is not from here;it did not start from the world of management war rooms and product showcases. MaxWhere was first a digital/virtual twin as a set of 3D spaces displaying smartboards, and with its latest large-scale project it returned to these roots.

MaxWhere is known by many people for its exciting 3D spaces and smartboards, but before the well-known user interface, the basic idea was born long before. The central thought was the need of a software allowing the user to manage the communication betweenindustrial systems and the real-time data required for management. The goal of Dr. Péter Baranyi, Dr. Péter Galambos and their colleagues was to make MaxWhere a visual interface that is easy to interpret and is capable for connecting real-time intelligent cyberphysical systems.

They started to deal with this challenge around 2010, at that time purely as a research topic. It is important to mention that at that period the concept of digital twin was not yet in the public mind, but even then the plan was to organize all the data collected from a physical environment into one virtual space, and to display it, enabling easy processing, and helping users to make quick decisions.

What is digital twin?

Science has been studying digital twins since the beginning of the 2000s. A digital twin is a virtual model of a physical space (building, facility, or even a city) or an equipment that represents a physical process. Digital twin is not a simple physical model, but visualizes the operation, which makes it easier to plan the efficiency and safety of the process. The digital twin enables simulations and training, and if the physical space or device is equipped with the appropriate IoT devices, remote control intervention is also possible.

The first resounding success

The team achieved its first big success at the Pioneers Industry 4.0 hackathon in Linz (12-14.11.2018 Linz, Austria). In the 48-hour competition the team was given the task of creating a digital twin of a logistics package sorting system. The team implemented the full visualization, including the so-called time-travel analysis function, the visualization of raw PLC data, and the display of real-time video streams, which resulted in their victory.

What is the technological uniqueness of MaxWhere?

MaxWhere is based on the natural need of the human brain, i.e. to understand spatial information is more comfortable than the comprehension of abstract 2D data. Operators working with complex information make much fewer mistakes if the data is not displayed and handled in spreadsheets. Users need spatial organization and visual associations for efficient and quick orientation.

With the help of IoT sensors,MaxWhere can display the location of objects, physical properties, process status, metadata, e.g. the current state of an entity.

Go live: the EWG project

The knowledge and technology necessary to create a digital twin were already fully available when the demand arose from the EWG management (following the digital development trends and technological needs of the time) to create a functional virtual twin of the entire terminal. The project was a particularly exciting challenge for the MaxWhere team, as the digitization work progressed in parallel with the construction.

How does MaxWhere serve EWG's operations?

Through its virtual twin platform, MaxWhere serves the operation of the EWG Terminal in three major areas:

 • Facility supervision
 • Training, education
 • Facility efficiency control with retrospective and predictive data processing

Let's see these three areas in detail!

Facility supervision

The performance of MaxWhere is proven by the fact that it is able to integrate completely independent systems in the virtual twin. MaxWhere acts as an operating system and simultaneously it connects different types of data from many sources:

 • visualizes the location of objects (so it also fulfils a yard management role)
 • communicates with an automatic character recognition system (OCR), which can read license plates and vehicle IDs
 • follows the movement of cranes
 • shows the movement of trains
 • monitors the operation of railway safety systems
 • shows the movement of the terminal's own vehicles, loading equipment, external vehicles (e.g. semi-trailer, container)
 • visualizes the position of employees
 • displays the images from the security camera system in virtual space and enables remote control of the cameras using pan-tilt-zoom (PTZ) technology

Thanks to all this features, employing fewer and less qualified operators is sufficient. 3D visualization enables a quick and accurate,error-free overview of the area. As a result, employees can work in a less stressful work environment, which is reflected in HR costs, besides the positive financial consequences of operational efficiency.

The system’s other advantages are:

 • automatic notifications based on camera images
 • intrusion detection
 • integration of fire and smoke alarms’ signals
 • monitoring the status of the electrical system,including the backup power supply
 • controlling of the lighting of the entire facility
 • display of the status of gates and barriers
 • visualization of the data of the railway scale system
 • display of the image shown by the traffic control LED displays

All of these can be monitored in a virtual/digital twin, with time-synchronized data storage, and MaxWhere also supports the drawing of predictive and/or retrospective conclusions.

MawWhere for onboarding and training

With the complete mapping of the EWG area, realistic trainings, e. g. onboarding or safety training can be held in MaxWhere. This solution provides quick and thorough training without burdening or endangering the systems and this solution helps to avoid a good number of workplace accidents.

Data collection and analysis

MaxWhere enables the collection of data that permeate all systems, and based on it, retrospective and predictive data analysis using AI and data mining methods are possible. That is, thanks to data analysis, MaxWhere is able to show development opportunities, possible anomalies, and supports the visual representation of future trends. AI-based retrospective analyses, and prediction are tools for increasing efficiency and quality assurance. The continuous and automated data collection also enables the detailed investigation of emergency cases, which is also a serious cost optimization factor in the long term. The outcome of any legal or insurance case can be predicted using a systematic and detailed monitoring. This can save expenses of up to millions of Euros.

Importance of the project

Thanks to the visualization solutions, the efficiency of the EWG terminal will be outstanding: losses resulting from malfunctions can be prevented thanks to quick intervention, and long-term data analysis enable scontinuous optimization. The project has an outstanding impact on the region's labour market and technological development as well. The EWG presents high tech solutions, which significantly increases the technological development of the region. The terminal creates workplaces where employees can use world-class technologies.

In addition, MaxWhere's visualization and IoT integration solutions enable faster, more efficient work and immediate reaction, even with the help of remote control. Since MaxWhere has a video game-like UI, its use can be entrusted to less qualified employees. In addition, 3D visualization has been proven to be less mentally exhausting, which reduces the number of error possibilities. In addition, real-time visualization enables the information to reach the decision-maker quickly, for the rapid intervention. This ensures safer operation.

Categories list
8
min.
2021-09-21
Project Management

MaxWhere supports business efficiency

MaxWhere Team feels that the slogan The LEANformation Company is a perfect fit because it describes exactly what MaxWhere is capable of as a 3D VR framework. At first glance, this is a platform that displays web content, PDFs, and images in a 3D virtual space for the user to access the information in a much more organized form than the usual 2D solutions and to process it more efficiently. In addition, VR glasses or any other extra device investment are not required. Suppose we get to know it more thoroughly. In that case, the extraordinary efficiency of MaxWhere, which is valid for many use cases, unfolds. In this blog, we review how MaxWhere improves the efficiency of internal company processes, especially project management.

Negative effects of context change

Today, the day-to-day operation of a company requires the parallel use of extensive software. It is essential for decision-makers and project managers to easily see the cause-and-effect relationships to make an optimal decision and to be able to react as soon as possible. This is why the popularity of online collaboration support tools is unbroken. Office efficiency software tries to keep up with the multitasking challenges of process and project management. In this case, multitasking means that dozens of documents and windows must be opened at a given moment for a project. Still in addition, a project manager often must deal with several projects at the same time. For a project manager and the colleagues belonging to the project to complete all tasks on time and with adequate quality, sub-processes must constantly be under control. Even massive amounts of information must be kept in mind or monitored.

Context switching, especially when it comes to switching between apps, leads to a 40% drop in productivity, according to research published in the Harvard Business Review*. This means a loss of around 200 hours per year. Every employee who frequently switches between windows, programs and applications wastes 9% of their time.

In his research, neuroscientist Daniel Levitin**  found that multitasking is so stressful that it also increases our cortisol and adrenaline production. Additionally, suppose we concentrate on several tasks simultaneously, which we do during classic project management work; our IQ can temporarily drop by 10 points.


20% more efficient project management

Research***  proves that up to 20% more efficient company-level efficiency can be achieved by increasing the transparency of work processes. Part of this is choosing software that can make all the documents or application windows necessary for our project visible in one place. Our files and contents must be organized in a transparent workflow To work efficiently. A traditional folder structure can lead to time wastage as it takes much time to retrieve files. So far, it has been argued that a well-organized content structure is necessary if our goal is to store and find information and files. However, the honest answer is a workflow-based organizational structure, which significantly shortens work preparation time, especially if you must work with files that are otherwise stored in different places.

MaxWhere can do it

MaxWhere's inspiring visualization space builds on the brain's ability to organize and focus in a multidimensional way, thus enabling more informed decisions and more effective individual and joint work. All information content can be distributed in a 3D MaxWhere space. As a result, all documents or application windows can be opened and displayed in the order that best facilitates workflow completion. The transparent user interface of MaxWhere supports intelligent, well-organized digital content storage and its integration into a single workflow. This way, users can immediately access their digital content in an intuitive 3D environment that helps memory and orientation. MaxWhere raises the transparency and understanding of processes to a new level in company management and collaboration, thus increasing performance and efficiency.

Customizable project management software

What makes MaxWhere great? It can be used to organize contents into customizable flows and is suitable for displaying many file formats. The contents appear on so-called smartboards and are arranged in a logical order; they can be grouped into projects. Thanks to MaxWhere, users can use the same work tools and software as before, only they are accessed in a virtual space that creates the illusion of physical space and provides your mind with a parallel overview of the processes and thus faster understanding. We have a dedicated space for project management purposes. In the so-called Process space, the elements of the space represent the stations of the workflow. When the user reaches a given point in the workflow, the corresponding part of the space becomes colored and the belonging Smartboard is activated, where the information and/or tasks are available.

Like the drag and drop function of project management software, the order and importance of the content of the tables can be modified in MaxWhere.

During the development of MaxWhere, the most versatile and practical use of the tool was the most important. In this way, we have not created another software that is difficult to learn but an intuitive 3D display environment that makes the everyday use of existing, proven software more efficient and presents its users with a new, smooth user experience.

Among MaxWhere's capabilities, it is worth mentioning a few more that can be particularly useful in complex operational project management tasks:
1. Ability to integrate all online applications.
2. Ability to manage any collaboration software in the same space.
3. Ability to manage all work processes in real-time.
4. The ability to modify/move the view in special ways in 3D
5. Ability to handle 3D objects:
a. Visualization of 3D objects.
b. Presentation of 3D simulations.

The effectiveness of flow-based work organization

MaxWhere helps to display already proven software in a performance- and efficiency-enhancing arrangement. This prevents the employee's attention from being distracted by fragmented software and documents opened in overlapping windows. The spatial visual arrangement tailored to the session makes everyday work at least 20% more efficient. This is especially true for collaboration. Thanks to MaxWhere more effective and faster joint work can be achieved, by bringing colleagues to the same level of understanding, the transfer of information becomes more accurate and precise, and transparency and performance improve by 50%. This opens up new dimensions in sharing information and preparing decisions.

The advantage of 3D spaces in the field of project management

3D objects, if they are arranged in a logical order in space, can create logical connections between 2D contents in seconds. Because the brain has evolved to function naturally in 3D, it can remember better and understand the spatial arrangement of objects more quickly. Thus, the brain can perceive a complex array of information faster in 3D than in 2D. In addition, MaxWhere enables instant 3D access to digital content.

MaxWhere provides enormous advantages over classical approaches regarding user workload, ease of access to novel information, and comprehensibility. Research shows that together these solutions provide a highly efficient way to visualize, share, and process large amounts of information with a low cognitive workload, a powerful tool for understanding, configuring, and managing large-scale networked digital ecosystems.

*https://hbr.org/2022/08/how-much-time-and-energy-do-we-waste-toggling-between-applications

**https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/05/15/daniel-j-levitin-multi-tasking-doesnt-work/

***http://acta.uni-obuda.hu/Horvath_93.pdf